Om kören


Skara Vocalis är en glad och blandad kör som består av ett trettiotal sångare i skiftande åldrar. Det gemensamma målet är att sjunga en blandad repertoar och vara en aktiv del av Skaras kulturliv. Kören övar varje vecka och uppträder vid ett antal tillfällen varje år, i både små och stora sammanhang. Kören har varit verksam i flera decennier och fick namnet Skara Kammarkör 1981. Sedan hösten 2016 är  Emelie Levin, utbildad sångpedagog och musiklärare,  körens musikaliska ledare och dirigent.


Skara Vocalis samarbetar med Studiefrämjandet.

 Emelie Levin, körledarekk
6
q

följ oss på