q
kkk
2
c
3
u
t
4
1
6
kör
kkk
i
k
kk

Vill du bli medlem i SKARA VOCALIS?


Skara Vocalis har utrymme för fler medlemmar, främst i herrstämmorna. Ni är välkomna att delta vid några övningstillfällen. Kontakta vår ordförande för att komma överens om lämpligt tillfälle.

följ oss på