Om kören


Skara Vocalis är en blandad kör som består av ett 40tal sångare i skiftande åldrar. Det gemensamma målet är att sjunga en bred repertoar och vara en aktiv del av Skaras kulturliv. Kören övar varje vecka och uppträder vid ett antal tillfällen varje år, i både små och stora sammanhang. Kören har varit verksam i flera decennier och fick namnet Skara Kammarkör 1981.

Kören tog namnet Skara Vocalis hösten 2022. 


Sedan hösten 2016 är  Emelie Levin, utbildad sång och körpedagog,  körens musikaliska ledare och dirigent.

Sångglädje och gemenskap är något vi skattar högt. 


Följ oss gärna på facebook och instagram!


Skara Vocalis samarbetar med Studiefrämjandet.

 Emelie Levin, körledareVill du bli medlem i SKARA VOCALIS?


Skara Vocalis har utrymme för fler medlemmar, främst i herrstämmorna.

Ni är välkomna att delta vid några övningstillfällen.

Kontakta vår ordförande för att komma överens om lämpligt tillfälle.

följ oss på